Un servei de màxima qualitat

A l'Hospital Comarcal d'Amposta apostem per la qualitat, ja que, per nosaltres, és la base de la millora continua i l’èxit per adaptar-nos a les necessitats actuals de les parts interessades. Des del HCA, entenem la qualitat com l'eina que ens permet assegurar la satisfacció dels grups d'interès i millorar contínuament els serveis que oferim.

L'objectiu de millorar dia rere dia

Ens esforcem per certificar la qualitat dels nostres serveis amb models de qualitat com la ISO9001.

Certificacions actuals:

Contractació Pública

L'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA) és una entitat que forma part del sector públic, donat que el seu capital social pertany íntegrament a l'Ajuntament d'Amposta,així doncs les seves contractacions es troben subjectes a la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2024/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), essent considerada un poder adjudicador, però no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el seu règim d'aplicació de la LCSP.

El perfil del Contractant de l'HCA es troba a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, on es troba tota la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes de l'entitat, així com altres dades rellevant per als licitadors.

Perfil del contractant

Des de l'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre tràfic a la web. Pot acceptar totes les cookies clicant al botó "ACCEPTAR TOTES LES COOKIES" o acceptar únicament les cookies tècniques clicant el botó "REBUTJAR". Clica AQUÍ. Per a més informació.